Blog

05 09/2019
Kategoria:

9 powodów, by poprawić zarządzanie IT w organizacji

CMDB, czyli bazy danych zarządzania konfiguracją, są często odbierane jako najważniejszy element systemu ITSM (ang. IT Service Management). Dane przechowywane w CMDB obejmują listy zasobów oraz relacje między nimi. CMDB i otaczające je procesy zarządzania konfiguracją stanowią rdzeń współczesnych operacji IT – umożliwiając firmie zarządzanie danymi o różnorodnym zestawie komponentów IT w jednym miejscu. Sprawdź 9 powodów by wprowadzić CMDB w celu wsparcia IT w Twojej organizacji.

 

Sprawdź Zarządzanie Zasobami z LOG

 

Zarządzanie IT w oparciu o ITIL

Włączenie CMDB (czym jest CMDB, pisaliśmy tutaj) w oparciu o ITIL do procesów mających na celu poprawę zarządzania IT, ułatwia zrozumienie środowiska organizacji. Jest głównym źródłem informacji szczególnie w obszarach analizy wpływu usług, zarządzania zgodnością i zasobami, a także konfiguracji wszystkich jego komponentów. Odnosząc się do zarządzania wszystkimi zasobami, obejmuje kontrolę osób i technologii związanych z obsługą użytkowników usług, infrastrukturą i usługami w chmurze. Baza CMDB oparta na ITIL umożliwia uzyskanie pełnej widoczności infrastruktury i usług IT, jednocześnie dając większą kontrolę środowiska i pomagając w skutecznym podejmowaniu decyzji.

Biorąc pod uwagę wszystkie zalety, które sprzyjają wykorzystaniu CMDB w oparciu o ITIL w organizacji, warto zadać pytanie: dlaczego część firm nie decyduje się na wdrożenie lub pełne wprowadzenie tego rozwiązania? Odpowiedź jest prosta – proces jest czasochłonny i trudny. Należy wziąć pod uwagę, wyzwania związane z wdrażaniem całego procesu i narzędzi potrzebnych do osiągnięcia założonych celów od strony technicznej i biznesowej.

 

9 zalet CMDB opartego o ITIL

Wykorzystując dane CMDB, organizacje IT mogą upewnić się, że informacje o ich zasobach są dokładne i aktualne. Pomaga to utrzymać m.in. zgodność oprogramowania w kontekście bezpieczeństwa i przepisów (np. HIPAA, RODO). Oczywiście to nie wszystkie możliwości, jakie oferuje CMDB organizacji w kontekście zarządzania ryzykiem w IT. Poniżej znajduje się 9 zalet, posiadania CMDB opartego o standardy ITIL.

 1. Zwiększenie wydajności i stabilności całej infrastruktury i usług IT, prezentującej ją w formie scentralizowanego wolumenu.
 2. Posiadanie bazy CMDB opartej na ITIL, umożliwia wyodrębnianie danych z wielu rekordów w celu wsparcia automatyzacji.
 3. Scentralizowana reprezentacja usług pozwala planować, dostarczać, obsługiwać, zarządzać i ustalać priorytety usług w danym środowisku.
 4. Jednoczesne przechowywanie i zarządzanie infrastrukturą oraz usługami środowiska IT za pomocą automatycznych rozwiązań, zmniejszających koszty i wysiłki, na rzecz ciągłego aktualizowania IT.
 5. Zwiększenie dokładności danych i szybkości przeprowadzanych procesów.
 6. Przełamanie bariery między IT a biznesem – CMDB pomaga ludziom, procesom i technologiom współpracować bardziej wydajnie, dzięki poprawie zarządzania zasobami IT w firmie. 
 7. Lepsze zarządzanie zmianami w środowiskach IT. Wraz ze wzrostem złożoności infrastruktury IT organizacji, CMDB pomaga uniknąć przestojów, dzięki bardziej wydajnemu planowaniu i lepszemu zrozumieniu wpływu tych zmian na środowisko IT.
 8. Poprawa bezpieczeństwa – organizacje mogą wykorzystać dane CMDB do oceny ryzyka związanego ze znanymi podatnościami na serwery. Zespół IT priorytetowo tworzy tzw. łatki i zabezpiecza najbardziej krytyczne luki.
 9. Śledzenie zmian w oprogramowaniu – dane w CMDB informują o nieautoryzowanym i nielegalnym oprogramowaniu.

 

 

CMDB oparte o ITIL – zastosowanie

Baza CMDB oparta na ITIL umożliwia aktywne zarządzanie całym środowiskiem IT, a wszystko to, dzięki lepszej ocenie ryzyka. Ułatwia to przeprowadzanie licznych procesów w organizacji. CMDB pomaga identyfikować i rozwiązywać problemy poprzez analizę ich prawdziwego pochodzenia w możliwie najkrótszym czasie. Koncentruje się na zdarzeniach, które wykraczają poza normalne parametry w rejestrze infrastruktury. Pozwala także zrozumieć przyczyny zdarzeń poprzez analizę ich prawdopodobnego powstania. Ponieważ CMDB pomaga śledzić wszystkie zmiany w elementach konfiguracji, przyspiesza rozwiązanie problemów dzięki plikowi dziennika zdarzeń analizy. Ponadto priorytetyzuje zadania o dużym wpływie i oferuje ich rozwiązanie dzięki zautomatyzowanym przepływom pracy. W jakich obszarach CMDB oparte na ITIL znajdzie w takim razie zastosowanie?

 • Zgłoszenia serwisowe i helpdesk: poprawa priorytetyzacji incydentów i problemów w oparciu o wymagania. Zmniejszenie kosztów obsługi i zwiększenie zadowolenia klienta z obsługi. 
 • Cykl oprogramowania w chmurze: wdrażanie produktów i łączenie z urządzeniami według założonych celów.
 • Zarządzanie zmianami: płynne modyfikacje w konfiguracji w oparciu o zmieniające się wymagania, z uwzględnieniem zależności i ryzyka występującego w procesach.
 • Zarządzanie zdarzeniami: korelowanie zdarzeń i usług w infrastrukturze, by identyfikować potencjalny wpływ na organizację w przypadku ewentualnych przestojów systemu. 
 • Wydajność: izolowanie problemów już w samej aplikacji, wykorzystywanie szczegółowych danych w celu szybkiego rozwiązania problemu.

 

Podsumowanie

Posiadanie danych zawartych w CMDB może dosłownie skrócić czas potrzebny na rozwiązanie złożonego incydentu i skutecznego zarządzania strukturami/zasobami IT. Zarządzanie ryzykiem zmniejsza zagrożenia wynikające z braku kontroli nad infrastrukturą, licencjami i wersjami oprogramowania oraz wynikających z nich cyberzagrożeń.
Prowadząc firmę działającą w świecie digital, CMDB umożliwia znaczną poprawę w działaniu infrastruktury i usług IT, przynosząc długoterminową realizację celów biznesowych.

 

Sprawdź Zarządzanie Zasobami z LOG

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close