Blog

22 08/2019
Kategoria:

9 powodów, dla których potrzebujesz ITAM

Najlepsze praktyki zarządzania zasobami IT ewoluowały i znacznie poprawiły się w czasie rozwoju technologii i kompetencji cyfrowych. Obecnie zasoby IT mogą być efektywnie zarządzane przez cały cykl życia zasobów. Dlaczego więc nie ma więcej organizacji korzystających z ITAM (ang. IT Asset Management) w celu usprawnienia usług informatycznych i ogólnych procesów zarządzania usługami IT (ITSM – ang. IT Service Management)? Poniżej znajdziesz 9 najważniejszych powodów, dla których potrzebujesz ITAM.

 

Przedpremierowa prezentacja LOG Plus

 

Wpływ ITAM na funkcjonowanie działów IT

ITIL (ang. IT Infrastructure Library) – to kodeks postępowania dla działów IT. Zbiór zaleceń, jak w efektywny sposób oferować i dostarczać usługi informatyczne. Właśnie tam po raz pierwszy pojawił się termin IT Asset Management. Proces ten jest częścią całościowej struktury ITIL, a jego głównym celem jest zapewnienie pełnej kontroli nad zasobami informatycznymi firmy.

IT Asset Management zapewnia między innymi aktualne i kompletne informacje na temat konfiguracji zasobów IT i ich wzajemnych relacji. Dużą rolę odgrywa także dostępność danych, które mają być pod ręką zawsze, gdy jest to potrzebne. ITAM łączy w sobie elementy finansowe, kontraktowe, inwentaryzacyjne i planistyczne, zapewniające pełną widoczność zasobów IT. Dzięki temu organizacja jest w stanie zoptymalizować cykl życia swoich urządzeń i ułatwić podejmowanie decyzji dotyczących systemów IT. Właściwie stosowany ITAM umożliwia firmom: 

 • poprawę jakości usług i zadowolenia klientów,
 • zwiększenie wydajności i skuteczności operacyjnej,
 • zmniejszenie kosztów funkcjonowania działu IT,
 • wpływ na wzrost jakości zarządzania i zmniejszenie ryzyka.

Pomimo licznych korzyści, firmy wahają się, czy powinny wdrażać ITAM i w pełni angażować ludzi w ten proces.Głównym powodem jest to, że w wielu organizacjach proces ten postrzegany jest jako uciążliwy i trudny do przeprowadzenia. Jednak postępując zgodnie z dobrymi praktykami, zarządzanie zasobami IT może stać się prostym zadaniem.

 

9 powodów, dla których potrzebujesz ITAM

Zarządzanie aktywami to proces, który pozwala firmom na właściwe zarządzanie zasobami IT w celu poprawy wydajności organizacji, a tym samym minimalizacji kosztów. Jednym z głównych celów ITAM jest zapewnienie organizacji dogłębnej wiedzy na temat jej systemów informatycznych. Pozwala to na wykorzystanie tych informacji do identyfikacji i szybkiego rozwiązywania problemów. 

Zapoznaj się z 9 powodami, dla których Twoja organizacja powinna przyjąć ITAM w celu poprawy funkcjonowania i wyników działów IT.

 • Lepsze zrozumienie problemów gdy problemy dotyczą sprzętu i oprogramowania, umiejętność lepszego zrozumienia urządzeń lub używanych aplikacji może naprawdę pomóc (np. konflikty między niektórymi aplikacjami lub implementacja nieautoryzowanego oprogramowania).
 • Więcej informacji o zdarzeniachgdy użytkownik końcowy żąda czegoś nowego, pomocne i ważne jest zrozumienie posiadanych już zasobów. Warto mieć na uwadze sytuację, że nowe oprogramowanie może nie zawsze działać na konkretnym systemie operacyjnym lub innej zainstalowanej aplikacji.
 • Inteligentne rozwiązaniaznajomość zasobów, które już posiada użytkownik końcowy, może pomóc w automatyzacji dostarczania rozwiązań umożliwiających samoobsługę. 
 • Zarządzanie problemami w przypadku zidentyfikowania problemu, dane o zasobach umożliwiają zarówno personelowi obsługi technicznej, jak i personelowi zarządzającemu problemami, szybkie zrozumienie, ile urządzeń, osób i usług może być w niego uwikłanych. ITAM otwiera kanał komunikacji z potencjalnie zagrożonym personelem, co pozwala na obejście problemu, a także pomaga ustalić priorytety w oparciu o ich wpływ na biznes.
 • Mniejsza ilość incydentów podczas zmian zarządzanie zmianami (lub kontrola zmian w ITIL 4) pozwala na posiadanie lepszych danych dotyczących zasobów i konfiguracji. Pomaga to nie tylko lepiej zrozumieć zakres, ryzyko i potencjalny wpływ proponowanych zmian, ale także wspiera ochronę serwisu (i firmę) przed niekorzystnymi skutkami problemów związanych ze zmianami.
 • Optymalizacja zarządzania licencjami niezależnie, czy mówimy o zarządzaniu ryzykiem, oszczędnościach, czy o możliwości lepszego spełnienia wymagań użytkowników końcowych dotyczących dodatkowego oprogramowania. ITAM pozwala działom IT lepiej zrozumieć, gdzie zainstalowane i licencjonowane oprogramowanie jest rzadko używane lub nie. W rezultacie oprogramowanie może zostać odinstalowane lub dodane do puli licencji i ponownie wdrożone w razie potrzeby.
 • Odświeżanie infrastruktury i technologii gdy dział serwisowy ma dostęp do danych ITAM, jest w stanie lepiej zrozumieć i zaplanować nie tylko odświeżane zasoby, ale także potencjalny wpływ zaktualizowanych aplikacji na usługi. Począwszy od aktualizacji systemu operacyjnego, standardowego oprogramowania dostępnego od ręki, do aplikacji niszowych używanych tylko przez niewielką liczbę użytkowników końcowych.
 • Wzrost bezpieczeństwa bezpieczeństwo cyfrowe jest jedną z kluczowych kwestii we współczesnych organizacjach. Obowiązkiem firm jest zapewnienie całkowitej ochrony danych przetwarzanych i przechowywanych w ich systemach, zarówno wewnętrznych, jak i tych, udostępnianym klientom. ITAM pozwala firmom poznać stan ich narzędzi pod względem bezpieczeństwa. Zapobiega to narażeniu systemów na ryzyko związane z obecnością przestarzałego lub nieaktualizowanego programu antywirusowego.
 • Planowanie kosztów Prowadzenie procesów z wykorzystaniem ITAM pozwala organizacjom lepiej kontrolować wydatki związane z zasobami IT. Zarządzając kompletnymi informacjami na temat cyklu życia każdego zasobu, można zmaksymalizować jego wykorzystanie, stworzyć budżety zasilające, uniknąć niepotrzebnych wydatków i zaplanować przyszłe wydatki. Takie planowanie może zostać przeprowadzone efektywnie i uwzględnić potrzeby firmy w krótkim i dłuższym okresie. 

 

ITAM – podsumowanie

Właściwie wdrożone i wykorzystane ITAM może zmienić jakość funkcjonowania działów IT. Ułatwia pracę działu wsparcia IT, a także pracowników biurowych i serwisowych. Wysokiej klasy narzędzia do zarządzania ITAM w firmie, poprzez klarowne definiowanie poziomu usług, mogą być oferowane klientom w oparciu o liczbę istniejących aktywów i ich etapu w cyklu życia. Wszystko to składa się na większą skuteczność operacyjną w procesach IT i szybsze osiąganie celów biznesowych organizacji.

 

webinar LOG Plus

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close