Blog

02 04/2019
Kategoria:

Rola automatyzacji pracy IT

Wymagania wobec działów IT dynamicznie zwiększają swój zakres. Obsługa procesów biznesowych stanowi coraz większą część czasu pracy. W związku z dużym zapotrzebowaniem rynku i szybkim rozwojem biznesu, usługi muszą być dostarczane sprawnie. Aby temu sprostać, wykorzystuje się liczne aplikacje, które wymagają wewnętrznego zarządzania. W tym miejscu pojawia się automatyzacja, która ma wspomóc zachowanie kontroli nad ciągłymi zmianami. Jaką rolę obecnie odgrywa automatyzacja pracy IT?

 

Automatyzacja Pracy w LOG System

 

Automatyzacja pracy w IT

Firmy stoją dziś przed licznymi wyzwaniami. Jednym z nich jest poprawa elastyczności organizacji, w związku z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku i grup docelowych. Jednym z rozwiązań pozwalających na usprawnienie funkcjonowania działów informatycznych jest wprowadzenie automatyzacji pracy IT do cyklicznie wykonywanych czynności. Dotyczy to zarówno infrastruktury, jak i firmowych aplikacji.
Szeroka dostępność nowych technologii dla użytkowników końcowych i natychmiastowy dostęp do usług powoduje, że klienci oczekują zastosowania tego samego, szybkiego modelu dostarczania usług w relacjach B2B i B2C. Pierwszym, powszechnym rozwiązaniem tego rodzaju, było udostępnienie usług chmurowych. Dziś skupienie firm pada na procesy biznesowe, które jednak nie są bezpośrednio związane z monetyzacją ich oferty.

 

Różne poziomy automatyzacji

Automatyzacja pracy IT może kojarzyć się głównie z platformami do zarządzania sprzętem w organizacji. W rzeczywistości jednak, automatyzacja wykracza o wiele dalej i możemy o niej mówić na kilku poziomach:

 • niskim – gdzie zachodzi automatyzacja i harmonizowanie procesów związanych z infrastrukturą (np. parametry konfiguracyjne),
 • średnim – to automatyzacja czynności, które można zautomatyzować za pomocą interfejsów aplikacji,
 • wysokim – czyli udostępnienie prostych, zorganizowanych automatów, które będą wykonywały gotowe czynności, w ramach usług świadczonych przez dział/firmę IT.

 

 

Procesy automatyzacji IT

Rolą automatyzacji pracy w IT jest optymalizacja procesów firmowych oraz zwiększenie realizacji celów biznesowych. Wymaga to skrupulatnego opracowania procesów zachodzących w firmie oraz wprowadzenia w życie procedur ich obsługi. Cały proces dzielony jest na niewielkie, proste zadania. Firma rozdziela odpowiedzialności za każdy element i określa procedury ich obsługi (np. serwerów, wirtualizacji, testów). W ten sposób powstaje zbiór ról, gdzie automatyzowane będą kolejne czynności. Z takich elementów tworzone są zestawy działań.
Procesy automatyzacji tego typu dotyczą, nie tylko chmury (infrastruktura w modelu usługowym), ale dotyczą także takich elementów, jak:

 • zarządzanie kopiami bezpieczeństwa,
 • sprawdzanie stanu stacji roboczych,
 • serwerów,
 • zmiany parametrów systemowych,
 • instalowanie lub usuwanie aplikacji.

Współpraca między elementami pozwala na to, by zestaw automatów mógł realizować z góry zaplanowane zmiany. Wcześniej takie zadania były realizowane ręcznie przez administratorów.

 

Popularne rodzaje automatyzacji pracy w IT

Wprowadzenie automatyzacji pracy w IT przynosi największe korzyści wtedy, gdy jest częścią składową rozwoju firmy, a nie projektem “na boku”. Dzięki niej możemy spodziewać się:

 • skróconego czasu poświęconego na przygotowanie wejścia produktu na rynek (time to market),
 • niższych kosztów operacyjnych przy inwestycji w nową technologię,
 • zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu.

 

Do najpopularniejszych form automatyzacji pracy w IT możemy zaliczyć:

 1. Automatyzacja onboardingu nowego pracownika na jego stanowisko – np. stworzenie konta w systemie uwierzytelnienia, poczty elektronicznej (w tym konfiguracja zasobów, przydział uprawnień i dostępów).
 2. Odciążenie załogi od powtarzalnych czynności (np. gotowe paczki kodu) oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa firmowych danych.
 3. Automatyzacja inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania.
 4. Automatyczna obsługa systemów do administrowania zasobami, licencjami.
 5. Dbałość o instalację aktualizacji i późniejszą weryfikację poprawności przebiegu tego procesu.
 6. Zinwentaryzowanie wirtualnych maszyn i oprogramowania tworzących środowisko IT klienta.
 7. Kontrolowanie liczby uruchomień danej aplikacji przez każdego użytkownika i czasu jej użytkowania.
 8. Automatyzacja rozliczania struktury kosztów infrastruktury w podziale na usługi
 9. Sprawne zarządzanie cyklem życia oprogramowania (w tym skrócenie czasu wydania nowych wersji produktów).

 

Podsumowanie

Podejmując się automatyzacji pracy w IT, uwalniamy potencjał pracowników oraz efektywniej wykorzystujemy zasoby informatyczne. Dzięki temu zespoły IT mogą w większym stopniu poświęcić się pracy kreatywnej oraz zwiększać efektywność działań w ramach IT. Automatyzacja wpływa na zwiększenie elastyczności firm i ich działów w stosunku do potrzeb klienta i zmieniających się realiów rynkowych. Nie będzie, więc żadną tajemnicą stwierdzenie, że automatyzacja pracy staje się koniecznością i standardem w obecnym funkcjonowaniu IT w kontekście technologicznym i biznesowym.

 

Sprawdź: Automatyzacja Pracy w LOG System

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close