Blog

20 09/2017
Kategoria:

Wersja 5.2.29

 • Poprawiono zapamiętywanie układu kolumn w widoku użytkowników
 • Wprowadzono mechanizm ponownej weryfikacji warunków umowy SLA przy wyborze tej samej umowy
 • Wprowadzono możliwość dodawania zgłoszeń z poziomu artykułów bazy wiedzy
 • Wprowadzono mechanizm pokazywania komunikatów po wykonaniu przejść w zgłoszeniach
 • Dodano pola Czas reakcji i Czas realizacji w podglądzie zgłoszeń
 • Wprowadzono możliwość automatycznego wywoływania zgłoszeń/zadań powiązanych ze zgłoszen iem nadrzędnym
 • Wprowadzono możliwość pobierania informacji ze zgłoszenia nadrzędnego do zgłoszeń podrzędnych automatycznie dodawanych w procesie
 • Wprowadzono możliwość wyboru wielu zasobu których dotyczy zgłoszenie
 • Poprawiono błąd filtr o wania zgłoszeń w przypadku braku uprawnień do wyboru użytkownika
 • Poprawiono mechanizm automatycznego zamykania zgłoszeń
 • Zoptymalizowano zaczytywanie danych w widgetach na panelu startowym LOG Helpdesk
 • Poprawiono mechanizm sprawdzania poczty
 • Wprowadzono możliwość ustawienia koloru poszczególnych usług w katalogu usług
 • Usprawniono mechanizm aktualizacji LOG Helpdesk wprowadzając katalog “Custom”
 • Wprowadzono weryfikację zgodności wersji pomiędzy LOG System i LOG Helpdesk do drugiej pozycji
 • Zoptymalizowano zaczytywanie zgłoszeń w systemie wprowadzając asynchroniczne zaczytywanie elementów systemu
 • Poprawiono mechanizm zliczania zgłoszeń w licznikach systemu
 • Rozwiązano problem z nadpisywaniem treści zgłoszeń przy zmianie kategorii zgłoszenia i walidacji pól
 • Ograniczono maksymalną ilość wyświetlanych zgłoszeń na liście do 100
 • Zoptymalizowano mechanizm logowania do systemu w środowisku wielu domen
 • Wprowadzono nowe pola w systemie: Stan procesu, Ocena jakości realizacji zgłoszenia, Nazwa procesu
 • Zmieniono kolejność wyświetlania wyników w panelu “Wywołaj”
 • Zoptymalizowano działanie mechanizmu automatyzacji w LOG Helpdesk
 • Wprowadzono ustawienie Przełożonego jako Realizatora we wnioskach urlopowych
 • Wprowadzono możliwość dodawania filtrów zasobów dłuższych niż 255 znaków
 • Poprawiono mechanizm monitorowania stron WWW poprzez przeglądarkę Firefox
 • Wprowadzono możliwość dodawania liczb ujemnych w zasobach
 • Poprawiono błąd filtrowania po systemie operacyjnym
 • Poprawiono mechanizm automatycznego kojarzenia zasobów
 • Wprowadzono mechanizm synchronizacji komputerów z Active Directory
 • Wprowadzono możliwość wyłączenia powiadomienia o ograniczeniu ilości 1000 pozycji w gridzie
 • Wprowadzono funkcjonalność wysyłania powiadomień na pulpity użytkowników
 • Poprawiono zapamiętywanie układu kolumn w szczegółach widoku relacji
 • Wprowadzono możliwość blokowania dodawania wielu relacji tego samego typu
 • Poprawiono parsowanie dat wygaśnięcia adresu IP i pozyskania adresu IP
 • Wprowadzono możliwość generowania raportów do widoku tabeli
 • Wprowadzono porządek z podwójnymi typami zasobów po imporcie wzorców
 • Wprowadzono nowe typy obu dowy w skanerze
 • Wprowadzono możliwo ść skanowania danych S.M.A.R.T. w systemach linuxowych

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close