Blog

12 06/2019
Kategoria:

Zarządzanie oprogramowaniem (SAM) – optymalizacja kosztów, ograniczenie ryzyka

Trudno wyobrazić sobie w dzisiejszych czasach przedsiębiorstwo, które nie wykorzystuje oprogramowania komercyjnego w codziennych działaniach. Zawdzięczamy to dynamicznemu rozwojowi i dostępności nowych technologii. Choć cyfrowe narzędzia są na wyciągnięcie ręki, firmy nadal borykają się z problemem niedopasowanego do organizacji oprogramowania. Taki stan można zmienić, wprowadzając zarządzanie oprogramowaniem (SAM) do firmy. Jak SAM odpowiada na współczesne wyzwania pojawiające się w biznesie oraz w jaki sposób wpływa na redukcję kosztów i zwiększenie bezpieczeństwa IT?

 

Sprawdź Software Assets Management w LOG System

 

Zmniejszenie kosztów z SAM

Koszty oprogramowania w firmie, mogą stanowić główne obciążenie finansowe działu IT. Mądre zarządzanie oprogramowaniem, wdrożenie praktyk Software Assets Management (SAM), pozwala zredukować te koszty nawet o kilkanaście procent. Wykorzystanie SAM, na równi z wirtualizacją zasobów, to jedno z najskuteczniejszych rozwiązań na znalezienie oszczędności, które nie będą zakłócały procesów firmowych. Wprowadzając m.in. standardy obsługi cyklu życia oprogramowania w organizacji, można świadomie kontrolować koszty wynikające np. z niedopasowanej liczby licencji do liczby i profilu działania pracowników.  

Budowanie świadomości na temat oprogramowania w firmie dzięki SAM, pozwala na dobranie realnej liczby i rodzaju narzędzi cyfrowych do potrzeb organizacji oraz dostosowanie procesów do wykupionych licencji. Takie podejście przynosi szereg korzyści:

 • pracownicy otrzymują narzędzie z oprogramowaniem o określonych parametrach,
 • powstaje działający proces zakupu, odnawiania i rezygnacji z licencji,
 • działania pochłaniające zbyt dużo zasobów (np. czas, finanse) zostają usunięte z procesu,
 • określone zostają warunki, w których można korzystać ze wsparcia oprogramowania,
 • pojawia się możliwość prognozowania kosztów licencyjnych.

 

SAM a wydatki na oprogramowanie

Wdrożenie zarządzania oprogramowaniem (SAM) nie tylko pozwala na analizowanie obecnych i przyszłych kosztów zakupionych licencji. SAM pomaga zmienić system planowania w taki sposób, by optymalizować ilość posiadanych licencji (zakup niezbędnych, eliminacja przestarzałych oraz bezużytecznych) i monitorować ich wykorzystanie w czasie. Oprogramowanie, które jednemu pracownikowi przestaje być potrzebne, może okazać się kluczowym narzędziem dla drugiego.

SAM może być źródłem oszczędności w następujących obszarach:

 • zapewnienie pracownikom licencji podstawowych,
 • dopasowanie liczby licencji do aktualnych potrzeb firmy,
 • przenoszenie licencji pomiędzy stanowiskami według aktualnego zapotrzebowania,
 • optymalizacja licencji migracyjnych,
 • ograniczenie kosztów z nieudokumentowanych licencji – pełen spis i monitoring licencji płatnych,
 • audyt dostawców oprogramowania (zmiany regulaminów i cennika),
 • monitoring zgodności oprogramowania z wykorzystywanym w firmie systemem,
 • przywracanie licencji (wynikające z zarządzania umowami i przedłużeniem okresu zakupu licencji).

 

Ograniczenie ryzyka z SAM

Ograniczenie ryzyka jest możliwe poprzez zwiększenie kontroli w zarządzaniu oprogramowaniem (SAM). Do najczęstszych błędów wynikających z niewłaściwego zarządzania należą m.in. posiadanie niechcianych narzędzi cyfrowych, którym brakuje wsparcia, nieautoryzowane instalacje, luki bezpieczeństwa w oprogramowaniu wynikające z niewłaściwego zarządzania aktualizacjami oraz nieprawidłowości w kontroli dostępu.

Zwiększenie kontroli nad licencjami i ich wykorzystaniem wymaga systemu monitorowania i raportowania zdarzeń. SAM z powodzeniem może być wykorzystany do sprawdzenia, czy oprogramowanie jest używane zgodnie z wymogami licencji. Zapewnienie zgodności z umowami pozwala na zmniejszenie ryzyka wynikającego z naruszenia warunków licencji oraz wewnętrznego regulaminu. Dodatkowy element, który łatwiej wychwycić w ramach SAM, to dokładny monitoring oprogramowania, które ma stwierdzone luki w zabezpieczeniach lub chętnie wybierane jest jako obiekt ataku. W kwestii zapewnienia cyberbezpieczeństwa oprogramowania i zapobiegania incydentom, zaleca się w firmach utworzenie rejestru autoryzowanego oprogramowania, które dzięki SAM wpływa na wzrost bezpieczeństwa IT w firmie. Warto również zwrócić uwagę na możliwość dokonania z SAM skutecznej inwentaryzacji, dzięki której określona zostanie liczba oraz rodzaj poprawek do systemu zabezpieczeń.

 

Techniki ograniczenia ryzyka z SAM

W celu zwiększenia bezpieczeństwa IT w organizacji, warto wykorzystać poniższe techniki stosowane w zarządzaniu oprogramowaniem (SAM):

 1. Utrzymanie katalogu autoryzowanego oprogramowania – elementy w katalogu powinny być wstępnie sprawdzane i zatwierdzane z punktu widzenia zarówno funkcjonalności, jak i bezpieczeństwa firmy.
 2. Wprowadzenie formalnego procesu żądania oprogramowania – zbudowanie i zautomatyzowanie procesu żądania oprogramowania, które obecnie nie znajduje się w katalogu.
 3. Proces zabezpieczenia przed instalacją nowego oprogramowania – narzędzia w katalogu oprogramowania przed ich włączeniem powinny zostać sprawdzone przez eksperta ds. bezpieczeństwa.
 4. Monitoring i proces usunięcia luk lub oprogramowania niedozwolonego – narzędzia do zarządzania lukami w oprogramowaniu mogą skanować sieć i znajdować informacje o znanych lukach. Podobnie zarządzanie zasobami systemu i narzędzia do optymalizacji licencji mogą gromadzić dane o zapasach, rozpoznawać aplikacje i porównywać zainstalowane programy z listą zabronionego oprogramowania.
 5. Monitoring i prowadzenie umów za pomocą narzędzi do zarządzania zasobami oprogramowania. Dzięki utrzymywaniu aktualnych umów licencyjnych, organizacje mogą zapewnić aktualizację oprogramowania i wdrażanie dostępnych poprawek.
 6. Zarządzanie racjonalizacją oprogramowania – nadmiarowe i przestarzałe oprogramowanie w środowisku IT nie tylko podnosi koszty konserwacji i wsparcia, ale także zwiększa ryzyko związane z bezpieczeństwem. Korzystając z narzędzi do racjonalizacji aplikacji, można wyeliminować zbędne oraz przestarzałe oprogramowanie w swoim środowisku.
 7. Optymalizowanie licencji pomaga określić, który pracownik oraz do jakich aplikacji potrzebuje dostępu. Zarządzanie użytkownikami, którzy opuszczają organizację lub przyjmują różne role, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i kontroli kosztów. Odpowiednie narzędzia mogą pomóc w znalezieniu i usunięciu bezczynnych użytkowników oraz umożliwiają ponowne zbieranie niewykorzystanych licencji.

 

SAM – podsumowanie

Software Assets Management jest zbiorem dobrych praktyk, które mają wpłynąć na poprawę zarządzania i optymalizację oprogramowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwach. Odpowiednio zagospodarowane licencje pozwalają w racjonalny sposób nimi zarządzać i dostosowywać do potrzeb pracowników, jak i samej organizacji. Efektem tego działania jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz minimalizacja możliwych kosztów poniesionych z tytułu używania nielegalnego oprogramowania. Jak pokazują ostatnie badania, blisko połowa firm (46%) korzysta z programów bez odpowiednich licencji, co w przeliczeniu daje wartość kar na poziomie globalnym około 415 mln USD (https://biznes.newseria.pl/news/firmy-traca-359-mld-dol,p107015329).

 

Sprawdź Software Assets Management w LOG System

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close